SABAHATTİN ALİ'NİN “KÜRK MANTOLU MADONNA” ADLI ROMANINDAKİ FİKİRLERİN GELİŞTİRMESİ OLARAK O. PAMUK'UN “KIRMIZI SAÇLI KADIN” ADLI ROMANI

romanda da anlatıda önemli yeri, bir yandan baş kadın kahramanı hatırlatan, diğer yandan yaşananların soyut kişileşmesi olan ve elbette, romanın ismiyle bağlantılı olan bir tablo alır. Kürk Mantolu Madonna'da bu Madonna delle arpie adlı, XV-XVI. yüzyılın ressamı Andrea del Carto'nun tablosudur, Kırmızı Saçlı Kadın'daysa bu tablo XIX. yüzyıl İtalyan ressamı Dante Rossetti'nin Beata Beatrix adlı romanıdır.

Devamını Oku →

KIBRIS TÜRK ROMANINDA ÇIKARMA HAREKÂTI

Kıbrıs Türk romancılığının kurucusu sayılan ve önemli ölçüde 1930 – 60 arasında ürettikleriyle geniş bir yelpazede ürün sergileyen Hikmet Afif Mapolar nâm-ı diğer Muzaffer Gökmen ve 2010 yılında yitirdiğimiz, ‘ulusalcı’ çizginin mimarlarından sayılan Özker Yaşın[2] yanı sıra, Adanın en önemli kültür insanları ve romancıları arasında ön sırada gelenlerden birini İsmail Bozkurt[3] teşkil eder.

Devamını Oku →

KISACA KIBATEK

KIBATEK’in ortaya çıkışı 1998 yılındadır. İlk yapılanma, 1998 Mart’ında Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği “I. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” sonunda bir “İzleme Kurulu” oluşturulması ile başlamış ve aynı yılın Ekim’inde, İzmir’de “II. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir.

SON Tweet' LER