Doğu İle Batı Arasında Zarif Bir Köprü: Türk ve Rus Edebiyatları

 

XXVII.ULUSLARARASI KIBATEK EDEBİYAT SEMPOZYUMU

(Doğu İleBatı Arasında Zarif Bir Köprü: Türk ve Rus Edebiyatları)

 

Petersburg -Rusya; 12 -17  Eylül 2014

 

BİRİNCİDUYURU

 

1. Sempozyum Takvimi:

 1. XXVII.Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu Doğuİle Batı Arasında Zarif Bir Köprü: Türk ve Rus Edebiyatları temasıçerçevesinde 12- 17  Eylül  2014tarihlerinde, Petersburg’ta, Petersburg Yazarlar Birliği ile ortaklaşa gerçekleştirilecektir.

   

 2. Sempozyum takvimi şöyledir:

   

15  Temmuz 2014

Başvurular İçin Son Gün

 

15 Temmuz 2014

Ön ödemenin yapılması

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi

15 Ağustos  2014

Bildiri metinlerinin gönderilmesi

 

12 -17  Eylül 2014

Sempozyum Programı

 

 

2. İçerik:

 1. Sempozyumbildirilerinin ana konusu “Türk  Edebiyatı”; karşılaştırmalı olarak da Türk ve Rus edebiyatları olacaktır.

   

  Bildiri sunumları  20   dakikalık süre ayrılması tasarlanmaktadır.

   

   

   

   

  3.Başvuru

         A)Sempozyuma katılmak için başvuru, takvimde de belirtildiği gibi 15 Temmuz 2014 tarihine  kadar ve bu başvuruya kısa özgeçmiş ve  200 sözcüğü aşmayan bildiri özeti eklenerek  kibatek@gmail.com  “PETERSBURG”başlığı ile  yapılmalıdır..

         B)Başvuruda, başvuru sahibinin adı, soyadı, kurumu, iletişim bilgileri (telefon,faks, e posta, posta) da yer almalıdır.

   

  4. BildiriMetni

         A)Başvuru sayısının yeterli (minimum 30 kişi) olması  durumunda  20  Temmuz 2014 tarihine kadar ön ödemenin yapılacağıve 15 Ağustos 2014 tarihine kadar bildiri tam metinlerinin gönderileceği akıldatutulmalıdır.

   

        

  5. YükümlülüklerinYerine Getirilmesi

         Katılımön bedeli (yeterli başvuruya göre netleşecek olup, ödemeler yapıldıktan sonraiade edilemeyecektir.)  20 Temmuz 2014’e kadar  KIBATEK’in İş Bankası Ankara-MeşrutiyetŞubesindeki 4213-0734181 No.’lu TL hesabına yatırılacaktır.

   

  6.Katılım Bedeli

  PaketProgram (uçak biletleripakete dahil değildir) :

  TekKişilik odada konaklamalı(Holiday İnn Moskovskiye vorota 4 yıldız) : 890 Euro

  İki kişilik odada konaklamalı (kişi başı) :735 Euro.        

  Katılım bedeli,  toplu transfer, konaklama, salon, rehberlikhizmetleri, müze (Hermitaj, Peterhof Sarayı, Çar köyü,  Petropol kilisesi + bot turu) girişleri ile 4akşam ve 4 öğle yemeğini kapsamaktadır. Bir öğle yemeği ile bir akşam yemeğiserbest bırakılacak olup, katılımcıların tercihine göre  karşılanacaktır.

   

  7. SempozyumDüzenleyici Kurumlar

   

 • PetersburgYazarlar Birliği, Rusya

 • KIBATEK(Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları) Vakfı, KKTC.

 • KIBATEK(Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları) Kurumu, Ankara – Türkiye.

   

   

  8. SempozyumDüzenleme Kurulu:

   

       Koordinasyon:

 • MetinTuran / KIBATEK Türkiye Başkanı        

 • Doç.Dr. Apollanaria Avrutina (Petersburg Ünversitesi Öğretim Üyesi) 

 • Yrd.Doç. Dr. Emel Kaya Gözlü/  KIBATEK Vakfı YürütmeKurulu Başkanı

   

   

  8.Sempozyum Bilim Kurulu:

   

  - Prof. Dr. Birsen Karaca (KIBATEK Üyesi)

  - Prof. Dr. Cengiz Ertem (Littera Edebiyat Yazıları YayınYönetmeni)

  - Prof. Dr. Cengiz Tosun (KIBATEK YönetimKurulu Üyesi)

  - Prof. Dr. Erman Artun (Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi)

  - Prof. Dr. Gürsel Aytaç (Ankara Üniversitesi e. Öğretim Üyesi)

  - Prof. Dr. Mustafa Oral (KIBATEK KurucuÜyesi)

  - Prof. Dr. Tuğrul İnal (Ufuk Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fak. Dekanı)

  - Prof. Dr. Tuna Ertem (Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi)

  - Doç. Dr. Apollanaria Avrutina (Petersburg Ünversitesi Öğretim Üyesi)

  - Doç. Dr. Medine Sivri (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Öğretim Üyesi)

  - Yrd. Doç. Dr. Mehmet Çevik (KIBATEK Yönetim Kurulu Üyesi)

   

   

  10. İletişim:

         Sempozyumile ilgili her türlü iletişim ve koordinasyon hizmetini (başvurular, bildiriözetleri, bildirilerin tam metinleri ve katılım bedellerininödenmesi/yatırılması) yürütecek olanlarla ilgili iletişim: Petersburg başlığıile kibatek@gmail.com adresineyapılmalıdır.


KISACA KIBATEK

KIBATEK’in ortaya çıkışı 1998 yılındadır. İlk yapılanma, 1998 Mart’ında Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği “I. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” sonunda bir “İzleme Kurulu” oluşturulması ile başlamış ve aynı yılın Ekim’inde, İzmir’de “II. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir.

SON Tweet' LER