DOĞU EDEBİYATINDA BATI, BATI EDEBİYATINDA DOĞU

 

 

XXVIII. ULUSLARARASI KIBATEK EDEBİYAT SEMPOZYUMU

(Doğu Edebiyatında Batı, BatıEdebiyatında Doğu)

Krakow - Polonya; 25 -30 Haziran 2015

 

DUYURU

 

XXVIII. Uluslararası KIBATEKEdebiyat Sempozyumu (Batı Edebiyatında Doğu, Doğu EdebiyatındaBatı) 25 – 30 Haziran 2015 tarihlerinde, “Nazım Hikmet Anısına” Polonya’nın Krakow kentinde gerçekleştirilecektir.

 

 1. Sempozyum İçin Önemli Tarihler:

 

 1. Başvuru ve Bildiri Özetleri İçin Son Tarih: 15 Mart 2015

 2. Katılım Ücretlerinin İlk Taksitinin Yatırılması: 15 Nisan 2015

 3. Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi İçin Son  Tarih: 15Mayıs 2015

 4. Katılım Bedelinin Tamamının Yatırılması İçin Son Tarih:5 Haziran 2015

   

   

  2. Şölenin Taslak Programı

              *25 Haziran 2015: Konukların Krakov’a Ulaşması

              *26 – 27 Haziran 2015: Açılış Töreni ve Oturumlar

              *28  Haziran 2015: UniwersytetJagielloński’de Değerlendirme Oturumu

              *29 Haziran 2015:  Çevre Gezileri

              *30 Haziran 2015: Konukların Ayrılması

   

  3. Konu

 1. Sempozyum bildirilerinin ana konusu “Doğu EdebiyatındaBatı, Batı Edebiyatında Doğu” olacaktır.

 2. Bildiriler için, katılıma göre 15 - 18 dakikalık süreayrılması tasarlanmaktadır.

   

  4. SempozyumdaYer Alış Biçimi

           A) Sempozyuma bildiri sunarak ya dagözlemci olarak katılmak mümkündür.

           B) Katılımcıların toplam sayısı içinbelirli bir kontenjan saptandığından, öncelik, sempozyuma bildiri sunacaklaraayrılacaktır.

   

  .

  5. Başvuru

           A) Şölen’e Polonya dışından katılmakiçin başvuru, takvimde de belirtildiği gibi 30 Mart 2015’a kadar ve bubaşvuruya kısa özgeçmiş ve 200 sözcüğü aşmayan bildiri özeti eklenerek ismail.bozkurt@gmail.com, kibatek@gmail.com ve emelkayagozlu@gmail.com

  internet adreslerine(her üç adrese) “KRAKOV” başlığı ile yapılmalıdır..

           B) Polonya’dan sempozyuma katılmak içinbaşvuru grazaj@yahoo.co.uk    internetadresine “KIBATEK Sympozjum” başlığı ile yapılmalıdır.

           C) Başvuruda, başvuru sahibinin adı,soyadı, kurumu, iletişim bilgileri (telefon, faks, e posta, posta) da yer almalıdır.

   

  6. BildiriMetni

           Başvurunun kabul edilmesi durumundabildirinin tam metni, 15 Mayıs 2015 tarihine kadar ismail.bozkurt@gmail.com,  kibatek@gmail.com)ve emelkayagozlu@gmail.com

   internet adreslerine (her üçüne) “KRAKOV” başlığıile gönderilmelidir. Bildirilerin Şölen öncesinde kitaplaştırılmasıplanlandığından gecikmelere göz yumulmayacaktır. Bildiriler eklerle birlikte MSWord formatında, 12 punto olmalı ve 15 A4 sayfasını (4000 sözcük) aşmamalıdır.

           .

   

  10. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

           Katılım Kaporası, 15 Mayıs; katılımla ilgiliyükümlülükler, katılım bedelinin tümü dahil, 5 Haziran 2015’e kadar Türkiye’deKIBATEK’in İş Bankası Ankara-Meşrutiyet Şubesindeki IBAN IBAN TR40 0006 4000 0024 2130 895040 No.’lu  Euro hesabına yatırılacak ya da DüzenlemeKurulu ile iletişim kurularak uzlaşılacak biçimde ödenecektir.

   

  11. Sempozyum Organizatörleri

   

 •  InstytutOrientalistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 • KIBATEK (Kıbrıs Balkanlar Avrasya TürkEdebiyatları) Vakfı, KKTC.

 • KIBATEK (Kıbrıs Balkanlar Avrasya TürkEdebiyatları) Kurumu, Ankara – Türkiye.

   

   

   

   

  12. Sempozyum Düzenleme/Koordinasyon Kurulu:

  *     İsmail Bozkurt/KIBATEK Vakfı Başkanı, Genel Koordinatör     

 • Doç. Dr. Grazyna Zajac/Polonya Koordinatörü

 • Metin Turan / KIBATEK Türkiye Başkanı, Türkiye Koordinatörü

 • Yrd. Doç. Dr. Emel Kaya Gözlü/ KKTC Koordinatörü

 • Ar. Gör. Sylwia Filipowska/ Polonya Koordinatörü

   

   

  12. Bilim Kurulu

  •        Prof. Dr. Sevim Akten

  •        Prof. Dr. Tülin Arseven

  •        Prof. Dr. Erman Artun

  •        Prof. Dr. Gürsel Aytaç

  •        Prof. Dr. Hayati Develi

  •        Prof. Dr. Ewa Siemieniec-Gołaś

  •        Prof. Dr. Tuğrul İnal

  •        Prof. Dr. Birsen Karaca

  •        Prof. Dr. Metin Karadağ

  •        Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı

  •        Prof. Dr. Emel Kefeli

  •        Prof. Dr. Mustafa Oral

  •        Prof. Dr. Melahat Pars

  •        Prof. Dr. Medine Sivri

  •        Prof. Dr. Cengiz Tosun

  •        Prof. Dr. Ali Yakıcı

  •        Yard. Doç. Dr. Mihrican Aylanç

  •        Yard. Doç. Dr.Yurdal Cihangir

  •        Yard. Doç. Dr. Mehmet Çevik

  •        Doç. Dr. Ayten Kaplan

  •        Yard. Doç. Dr. Betül Mutlu

  •        Yrd. Doç. Dr. Atiye Nazlı

  •        Doç. Dr. İbrahim Şirin

  •        Doç. Dr. Ersin Teres

  •        Yard. Doç. Dr. Mustafa Yeniasır

  •        Yard. Doç. Dr. Türkan Yeşilyurt

  •        Dr. Piotr Nykiel

  •        Dr. Burak Gökbulut

   

  15. İletişim ve Koordinasyon:

           Sempozyum ile ilgili her türlü iletişimve koordinasyon hizmetini (başvurular, bildiri özetleri, bildirilerin tammetinleri, kapora ve katılım bedellerinin ödenmesi/yatırılması dahil) yürütecekolanlarla ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

   

  kibatek@gmail.com


KISACA KIBATEK

KIBATEK’in ortaya çıkışı 1998 yılındadır. İlk yapılanma, 1998 Mart’ında Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği “I. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” sonunda bir “İzleme Kurulu” oluşturulması ile başlamış ve aynı yılın Ekim’inde, İzmir’de “II. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir.

SON Tweet' LER