II. ULUSLARARASI KIBRIS TÜRK EDEBİYATI VE EDEBİYATÇILARI SEMPOZYUMU

 

II.ULUSLARARASI KIBRIS TÜRK EDEBİYATI VE EDEBİYATÇILARI SEMPOZYUMU

(İzmir;12-14 Mayıs 2016)

BİRİNCİDUYURU

1.SempozyumTakvimi:

“II. ULUSLARARASI KIBRISTÜRK EDEBİYATI VE EDEBİYATÇILARI SEMPOZYUMU” 12-14 Mayıs 2016 tarihlerinde, EgeÜniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Kıbrıs Türk Kültür Derneği GenelMerkezi, Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı ve Kıbrıs BalkanlarAvrasya Türk Edebiyatları Kurumu’nun işbirliğinde İzmir’de gerçekleştirilecektir.

SempozyumTakvimi:

  • 25 Şubat 2016 -  Başvurular ve Bildiri/Sunum Özetleri İçin Son Gün
  • 15 Nisan 2016 - Bildiri/Sunum Metinlerinin Ulaştırılması İçin Son Gün
  • 12 - 13 Mayıs 2016 – Sempozyum Programı
  • 14 Mayıs 2016 – Gezi

 

2.Sempozyumun Konusu ve Programı

          Sempozyum,başlangıcından bu güne Kıbrıs Türk edebiyatı ve edebiyatçıları eksenindeolacaktır.  

Programdaaynı edebiyatçı veya edebî tür ile ilgili bildiri yoğunluğu olursa, ayrı oturumlarda  gerçekleştirilebilecektir.

  

3. Başvuru

         Sempozyuma katılmak için başvuru,takvimde de belirtildiği gibi 25 Şubat 2016’ya kadar, 200 sözcükten az olmamaküzere bildiri/sunum özeti eklenerek:

          kibatek@gmail.com      ve    ismail.bozkurt@gmail.com

 

adreslerinin ikisine birden, “İZMİR”başlığı ile  yapılmalıdır.

         Başvuruda, başvuru sahibinin adı,soyadı, kurumu, iletişim bilgileri (telefon, faks, e-posta, posta) ile birKIBATEK etkinliğine ilk kez katılacaklar için kısa özgeçmiş de yer almalıdır.

 

4. Bildiri/Sunum Metni

         Başvurunun kabul edilmesi durumundabildiri tam metni, 15 Nisan 2016 tarihine kadar :

         kibatek@gmail.com ve   ismail.bozkurt@gmail.com          

adreslerininikisine birden ve İZMİR başlığı ile gönderilmelidir. Bildirilerin sempozyumöncesinde kitaplaştırılması planlanmaktadır. Bildiriler eklerle birlikte MSWord formatında, 12 punto olmalı ve 15 A4 sayfasını (4000 sözcük) aşmamalıdır.

5. Düzenleyen Kuruluşlar

·   EgeÜniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

·   KıbrısTürk Kültür Derneği Genel Merkezi – Ankara

·   KIBATEK(Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları) Vakfı, KKTC.

·   KIBATEK(Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları) Kurumu, Ankara – Türkiye

·   KıbrısTürk Kültür Derneği İzmir Şubesi

 

6. Düzenleme Kurulu:

   İsmail Bozkurt/KIBATEK Vakfı Başkanı

   Prof. Dr. Metin Ekici (Ege Üniversitesi, TürkDünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü)

   Dr. Ahmet Zeki Bulunç - Kıbrıs Türk KültürDerneği Genel Başkanı

   Metin Turan / KIBATEK Türkiye Başkanı

         Yrd.Doç. Dr. Emel Kaya Gözlü -  KIBATEK VakfıYürütme Kurulu Başkanı

         Dr. Alev Özmehmet/Kıbrıs Türk KültürDerneği İzmir Şubesi Başkanı

 

7. Bilim Kurulu:

         Prof. Dr. Sevim Akten (Türkiye)

         Prof. Dr. Tülin Arseven  (Türkiye)

         Prof. Dr. Gürsel Aytaç (Türkiye)

         Prof. Dr. Dilek Batislam (Türkiye)

         Prof. Dr. Ali Erol (Türkiye)

         Prof. Dr. Metin Ekici (Türkiye)

         Prof. Dr. Celil Gariboğlu Nagiyev(Azerbaycan)

         Prof. Dr. Tuğrul İnal (Türkiye)

         Prof. Dr. Birsen Karaca (Türkiye)

         Prof. Dr. Oğuz Karakartal (KKTC)

         Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı (Türkiye)

         Prof. Dr. Eunkyung Oh (Güney Kore)

         Prof. Dr. Nevzat Yusuf Saragöl(Romanya)

         Prof. Dr. Cengiz Tosun (Türkiye)

         Prof. Dr. Fikret Türkmen (Türkiye)

         Prof. Dr. Ali Yakıcı (Türkiye)

         Doç. Dr. Apollanira Avrunti (Rusya)

         Doç. Dr. İrina Driga (Ukrayna)

         Doç. Dr. Elmira Memmedova (Azerbyacan)

         Doç. Dr. Galina Miskinana (Litvanya)

         Doç. Dr. Grazyna Zajac (Polonya)

         Doç Dr Muvaffak Duranlı (Türkiye)

         Yard. Doç. Dr. Betül Mutlu (Türkiye)

         Yard. Doç. Dr. Ferah Türker (Türkiye)

         Yard. Doç. Dr. Mehmet Çevik (Türkiye)

         Yard. Doç. Dr.  Mihrican Aylanç (Türkiye)

         Yard. Doç. Dr. Rabia Uçkun (Türkiye)

        

8. İletişim ve Koordinasyon: kibatek@gmail.com


Etkinlik Fotoğrafları

KISACA KIBATEK

KIBATEK’in ortaya çıkışı 1998 yılındadır. İlk yapılanma, 1998 Mart’ında Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği “I. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” sonunda bir “İzleme Kurulu” oluşturulması ile başlamış ve aynı yılın Ekim’inde, İzmir’de “II. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir.

SON Tweet' LER