SEMPOZYUM YAZIM KURALLARI

 

KIBATEK

 (Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk EdebiyatlarıKurumu)

 

SEMPOZYUM MAKALE YAZIM KURALLARI

1.     Makelede, BAŞLIK ilk harfleri büyük, koyu ve 14punto olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı ve koyu olarak yazarınAdı Soyadı yer almalıdır.  

 Sayfa altına verilecek yıldızlı (*) açıklamadipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum adı ve e-posta adresi bulunmalıdır.

2.     Başlık ve yazar adından sonra, 11 punto vesağdan ve soldan bloklanmış olarak  anametin yazılmalı, Kaynakça,  ana metindensonra ve 8 punto olarak  yazılmalıdır.

4. Ana metninharf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 11 olmalıdır. Tablo, dipnotve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 8 olmalıdır.

5. Çalışma MS Word programında veA4 kâğıt boyutuna göre iki yana yaslı bir şekilde yazılmalı; alt, üst, sağ vesoldan 2,5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.

5. Paragraflarda satır aralığıbırakılmamalı, girinti: 0,6 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 0 nk ve satır aralığı:tek satır olmalıdır.

6. Metin içerisindeki kaynaklarparantez içinde yazar soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası sıralı biçimde (Fedai,1963: 220) şeklinde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, aynı biçimde metinsonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.

7. Tablo ve grafikler ise ayrıayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 8  punto ile kaynağı belirtilmelidir.

8. Metinle doğrudan ilgiliolmayan orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metiniçinde yer almamalı, numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir.

9. Makale metinleri en fazla 15sayfa olmalıdır. Ek olarak sunulacak olan resim, belge, şema, harita vs.bildiri metninin bulunduğu MS Word belgesi içinde olmalıdır. 

Dipnotlar ve Kaynakça :

Dipnot ve kaynaklar APA 5 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak verilmeli, ikinci kaynaktan yapılan alıntılarda, asıl kaynak da belirtilmelidir.

Varsa kullanılan görseller jpeg olarak yayın kalitesi/çözünürlükte hem  metin içinde hem de  ek dosya olarak  iletilmelidir.

KISACA KIBATEK

KIBATEK’in ortaya çıkışı 1998 yılındadır. İlk yapılanma, 1998 Mart’ında Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği “I. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” sonunda bir “İzleme Kurulu” oluşturulması ile başlamış ve aynı yılın Ekim’inde, İzmir’de “II. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir.

SON Tweet' LER