KURULUŞ

KIBATEK’in ortaya çıkışı 1998 yılındadır. İlk yapılanma, 1998 Mart’ında Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği “I. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” sonunda bir “İzleme Kurulu” oluşturulması ile başlamış ve aynı yılın Ekim’inde, İzmir’de “II. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir.

Bu iki sempozyum, sürekli bir örgüte olan gereksinimi ortaya çıkardığından, Merkezi KKTC olmak üzere vakıf/kurum ya da başka şekilde örgütlenme kararı alındı. “Kıbrıs ve Balkanlar”a ek olarak “Avrupa” sözcüğü de alınarak KIBATEK (Kıbrıs – Balkanlar – Avrupa Türk Edebiyatları Kurumu) adı benimsendi. Bu arada, Köstence’de gerçekleştirilen “3. Uluslararası Kıbrıs – Balkanlar – Avrupa Türk Edebiyatları Sempozyumu”nda, “Avrupa” sözcüğü yerine “Avrasya” sözcüğünün kullanılması kararlaştırıldı.

5 Şubat 2001’de Lefkoşa AKM’de KIBATEK Vakfı Kurucular Toplantısı yapılarak Geçici Mütevelli Heyeti seçildi. 27 Mart 2001’de KIBATEK Vakfı, 34 kurucu üye ile tüzel kişilik kazandı.

Kurucular Kurulu 28 Mart 2001’de Lefkoşa’da Özürlüler Spor Federasyonu binasında toplanıp bugüne kadar dört yıl görev yapan Vakıf Mütevelli Heyeti’ni seçti.

ÖRGÜT

KIBATEK Vakfı’na paralel olarak, merkezi Ankara’da olmak üzere Türkiye’de dernek statüsünde Kıbrıs–Balkanlar–Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu kurulmuş olup başka ülkelerde de KIBATEK adı ile vakıf/dernek/örgüt kurulması yönünde çalışmalar vardır. PEN Yazarlar Kulüpleri örneği KIBATEK örgütlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Şu anda 23 ülkede KIBATEK temsilcilikleri vardır.

Vakıf, Türkiye’deki dernek ve temsilcilikler KIBATEK platformu olarak üst düzeyde örgütlenmiştir.

Genel Merkez olan Gazimağusa’da Devletin tahsis ettiği binada idari büro, 70 – 80 kişilik toplantı salonu ve kütüphane oluşturuldu. İdari büroda tüm dünya ile iletişim kuracak olanaklar (telefon, faks, bilgisayar, internet) vardır.

Lefkoşa, Gazimağusa ve Vadili’de KIBATEK kulüpleri oluşturulmuştur.

ETKİNLİKLER / ÇALIŞMALAR
1. Uluslararası Nitelikli Edebiyat Şölenleri

Her yıl bir (bazen iki) değişik ülkede, bilim adamları, araştırmacılar, yazarlar ve şairlerin katıldığı “Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni” düzenlenmektedir. Ortalama 50-60 katılımcının katıldığı her şölenin programında, bilimsel sempozyum, şiir şöleni, kitap tanıtımları, KIBATEK Platformu toplantıları ile atölye çalışmaları ve kültür gezileri yer almaktadır.

Bugüne kadar gerçekleştirilen şölenler şöyledir:

Birinci Şölen Gazimağusa–KKTC (1998), İkinci Şölen İzmir (1998), Üçüncü Şölen Köstence–Romanya (1999), Dördüncü Şölen Struga–Makedonya (2000), Beşinci Şölen Türkistan–Kazakistan (2002), Altıncı Şölen Akmescit–Kırım (2002), Yedinci Şölen Bakü–Azerbaycan (2003), Sekizinci Şölen Çanakkale–Türkiye (2003), Dokuzuncu Şölen Bükreş–Romanya (2004). Onuncu Şölen 11-16 Mayıs 2005 tarihlerinde Kiev–Ukrayna’da; Onbirinci Şölen 23-28 Ekim 2005 tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi işbirliği ile Lefkoşa-KKTC’de; Onikinci Şölen 9-16 Mayıs 2006 tarihlerinde Bakü-Azerbaycan’da gerçekleştirilmiştir.

2. Uzmanlık Sempozyumları

Edebiyat Şölenleri yanında, edebi türler esas alınarak, daha uzmanca sempozyumlar da gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 2001 yılında Ankara’da “KIBATEK Öykü Sempozyumu”, 2004 yılında yine Ankara’da “KIBATEK Roman Sempozyumu” Hacettepe Üniversitesi ile işbirliği halinde ve bu üniversite Kampüsünde gerçekleştirilmiştir.

3. Turnalar Dergisi

Üç ayda bir “Türk dili, edebiyat ve çeviri dergisi” Turnalar KKTC’de yayınlanmaktadır. Turnalar’ın her sayısında 15-20 ülkeden bilim adamı, yazar ve şairlerin eserlerine yer verilmekte ve dergi (sınırlı sayıda da olsa) 20-25 ülkeye dağıtılmaktadır.

Turnalar’ın bugüne kadar 23 sayısı yayınlanmıştır.

Turnalar dergisinin yayınları sayesinde birçok ülkede, KKTC edebiyatını tanıtıcı yayınlar yapılmış, Azerbaycan’da Kuzey Kıbrıs Şiir Antolojisi yayınlanmıştır.

4. Yayınlar

KIBATEK Yayınları hayata geçirilmiştir. Şölen ve sempozyumlarda sunulan bildiriler kitaplaştırılmakta ve yayın dünyasına kazandırılmaktadır. Bugüne kadar, değişik kuruluşların sponsorluğu ve katkısı ile 9 kitap yayınlanmıştır.

5. Aktarma / Çeviri

KIBATEK etkinlikleri içinde Türk lehçeleri (şiveleri/ağızları) arasında aktarma ve Türk lehçelerinden (şivelerinden/ağızlarından) dünya dillerine çeviri çalışmaları da yer almaktadır. Bugüne kadar, bu bağlamda Turnalar’da; değişik ülkelerin yayın organlarında ve kitap olarak çok sayıda aktarma/çeviri ürünleri yayınlanmıştır.

6. Edebiyat Buluşmaları

Şölenler ve sempozyumlara ek olarak, her yıl değişik ülkelerde daha küçük boyutta “Edebiyat Buluşları” gerçekleştirilmektedir. Bu buluşmalarda paneller, şiir dinletileri ve benzeri edebi etkinlikler yer almaktadır.

7. Kütüphane / Arşiv / Müze Oluşturma

KKTC’deki genel merkez binasında edebiyat kütüphanesi, arşiv ve müze oluşturulmuştur.

8. KIBATEK Ödülleri

2001 yılında KIBATEK Edebiyat Ödülü ile KIBATEK Hizmet Ödülleri ihdas edildi. Bu ödüller her yıl sahiplerine verilmektedir.

9. Diğer Etkinlikler

Gerek doğrudan vakıf olarak, gerekse kulüpler aracılığı ile birçok edebiyat buluşması (Gazimağusa’da Perşembe söyleşileri, Lefkoşa’da söyleşiler); şiir geceleri; şiir yarışması (Lefkoşa KIBATEK Kulübü); anma günleri/geceleri (Osman Türkay, Süleyman Uluçamgil) gerçekleştirilmiştir.

İskele Festivali çerçevesindeki şiir gecesi gelenekselleşmiştir.

Lefkoşa KIBATEK Kulübü sinema olayına da el atmış, kısa metrajlı bir filmin çekilmesine katkı sağlamış, orta veya uzun metrajlı bir film için proje hazırlamıştır.

KISACA KIBATEK

KIBATEK’in ortaya çıkışı 1998 yılındadır. İlk yapılanma, 1998 Mart’ında Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği “I. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” sonunda bir “İzleme Kurulu” oluşturulması ile başlamış ve aynı yılın Ekim’inde, İzmir’de “II. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir.

SON Tweet' LER