BAŞKAN
Metin TURAN
BAŞKAN YARDIMCISI
Dr. Alper AKÇAM
GENEL SAYMAN
Mehmet ÇEVİK
GENEL SEKRETER
İlhan Cem ERSEVEN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Prof. Dr. Cengiz TOSUN

KISACA KIBATEK

KIBATEK’in ortaya çıkışı 1998 yılındadır. İlk yapılanma, 1998 Mart’ında Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi’nin düzenlediği “I. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” sonunda bir “İzleme Kurulu” oluşturulması ile başlamış ve aynı yılın Ekim’inde, İzmir’de “II. Uluslararası Kıbrıs ve Balkanlar Türk Edebiyatları Sempozyumu” gerçekleştirilmiştir.

SON Tweet' LER